Izmedju lica i naličja ...
Izmedju suštine i pojavnosti…
U tim rastojanjima se odvija život.
Kad život dozvoli prostor duhu i lakoću duši,
onda su vazduha puna pluća.
Onda je ČOVEK sit.

Ranko Đurović

Škola Fotografije
Kupite fotografije